Heming Valebjørg

Heming Valebjørg f. 1983 fra Tinn Austbygd i Telemark.  Han begynte å spille trommer og slagverk som seksåring. Til daglig er han ansatt som slagverker i Oslo-Filharmonien, men har tidligere vært ansatt i både Kongelige Norske Marines Musikkorps og Luftforsvarets Musikkorps.
Heming er også aktiv som kammermusiker og frilanser i pop/rock/jazz såvel som klassisk.
Høsten 2011 hadde Heming permisjon fra sin stilling i Oslo-Filharmonien for et halvt års engasjement som solo-slagverker i Trondheim Symfoniorkester, samt studieleder for klassisk slagverk på NTNU Institutt for musikk, konservatoriet i Trondheim.Etter studier ved Skien VGS musikklinja for Erland Dahlen og Stig Sjøstrøm og et år som vernepliktig musiker i Kongelige Norske Marines Musikkorps i Horten, påbegynte han sin utdannelse ved Norges Musikkhøgskole med utøvende Klassisk slagverk som studieretning. Han studerte med Bjørn Løken, Rob Waring, Tom Vissgren, Eirik Raude og Erik Smith. Studieåret 2006/2007 hadde han et år som utvekslingstudent gjennom Erasmus-programmet ved  Musikhögskolan i Malmö for
Lennart Gruvstedt, Niklas Holmberg og Peter Fältskog.

I tillegg til jobb i OFO og studier ved NMH er Heming en etterspurt kammer- og orkestermusiker.
Heming har hatt en rekke solistoppdrag og medvirket i diverse kammermusikkprosjekter, dirigert og undervist i korps og orkester.  Han er, i tillegg til kollega fra Oslo-Filharmonien Torbjørn Ottersen, fast instruktør ved Valdres Sommersymfoni.

Han har deltatt på diverse lydfestinger.  Blant annet kan han høres med Sigrun & the kitchen band,
Susanne Sundfør, Jim Stärk med flere, CDen Slagverk på Naxos, samt lydbokinnspilling for Norsk Lydbokforlag.

Av solistoppdrag kan blandt annet nevnes;
Rolf Wallins verk «Tides» for seks slagverkere og orkester, sammen med bl.a. Anders Loguin og Eirik Raude og Ungdomssymfonikerne.
Tobias broström «Arena» med Trondheim Symfoniorkester.
Heming har vunnet Oslo og Akershusmesterskapet for solister samt vært solist med diverse amatørkorps.